flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Львівського апеляційного суду

від 09.02.2022  № 05.25/2/2022

 

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

ЛЬВІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

на 2022-2024 роки

 

Вступ

Стратегія комунікаційної діяльності Львівського апеляційного суду є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації, включає в себе сукупність комунікаційних засобів, методів, прийомів і технік, що покликані надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог із суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення незалежності судової влади, реалізації об’єктивного і неупередженого правосуддя.

Комунікаційна стратегія розроблена на основі Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 роки, схваленої рішенням XII позачергового з’їзду суддів України 25.09.2014р., Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України (2014р.), Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», з урахуванням Рекомендацій Ради Європи № R (81) 19 Комітету міністрів для держав-членів про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів (Прийнята Комітетом Міністрів 25 листопада 1981 на 340-й зустрічі заступників міністрів).

Зміст і структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя, а завдання суду в цьому напрямку ґрунтуються на нормах Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», Плані заходів щодо підвищення рівня правових знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів, схвалених рішенням ХІ з'їзду суддів України від 22.02.2013р., Мадридських принципах щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних і міжнародних актах, що регулюють діяльність судів в сфері комунікації.

Задля широкого та системного висвітлення діяльності суду в засобах масової інформації та з метою налагодження належних відносин судової влади та суспільства, забезпечення авторитету правосуддя, зростання рівня довіри до судової влади, гарантування права громадян на інформацію та підвищення рівня обізнаності населення про діяльність Львівського апеляційного суду у штатному розписі суду введено посаду головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації. Згідно Рішення зборів суддів висвітлювати офіційну позицію від імені суду та надавати спеціальні професійні коментарі щодо розгляду справ у суді доручено судді – спікеру.

Результатами комунікаційної діяльності Львівського апеляційного суду є активна участь суддів у тематичних лекціях, семінарах та інформування громадськості про діяльність суду на офіційному веб – порталі/Судова влада України/Львівський апеляційний суд /офіційному сайті суду.

 

 

Аналіз стану комунікаційної діяльності

Львівський апеляційний суд має досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності, завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості.

На сьогодні суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування та організаційної роботи. Внаслідок цього вдалося досягти надання якісних та професійних послуг громадянам. В суді діє автоматизована система документообігу.

Головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації здійснює інформування громадськості про діяльність Львівського апеляційного суду шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Львівського апеляційного суду: https://lva.court.gov.ua/ веб-порталу «Судова влада».

Серед способів реалізації комунікаційної діяльності Львівського апеляційного суду є взаємодія з громадськістю шляхом надання відповідей на запити в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», врахування пропозицій та зауважень наданих на особистому прийомі у керівництва суду, врахування результатів опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду.

На офіційних веб – ресурсах Львівського апеляційного суду розміщена загальна інформація про суд, постійно публікується інформація щодо заходів, проведених у суді, інформація щодо розгляду справ, які становлять значний суспільний інтерес, актуальна інформація для відвідувачів суду та учасників судових проваджень, зразки типових заяв тощо.

У приміщенні суду з метою забезпечення його інформаційної насиченості розміщено інформаційні стенди за допомогою яких відвідувачам суду подається інформація згідно із списками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами, графіком особистого прийому громадян керівництвом суду тощо.

Таким чином, Львівський апеляційний суд прагне до відкритості та прозорості у своїй роботі, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

Планування комунікаційних заходів ведеться з урахуванням результатів опитування громадян, які проводяться серед відвідувачів суду щодо оцінки якості роботи Львівського апеляційного суду та шляхів вирішення проблем, які виникають у них при відвідуванні його приміщення за системою оцінювання якості роботи суду (СОРС).

 

Мета і основні принципи комунікаційної стратегії

Метою комунікаційної стратегії Львівського апеляційного суду є:

Основними принципами комунікаційної стратегії є:

 

Цільові аудиторії комунікаційної діяльності

Заходи комунікаційної стратегії спрямовані на співпрацю з наступними групами цільової аудиторії:

Внутрішню групу цільової аудиторії становлять:

До зовнішньої групи належать:

Найбільш пріоритетною цільовою групою є групи, що становлять зовнішню цільову аудиторію.

 

Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково врахувати специфіку кожної окремої групи.

Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще обирати канали, які є більш масовими та доступними широкому загалу.

Канали зв’язку з громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки відвідувачів в приміщенні суду;

2) випуск друкованої продукції (інформаційні буклети, брошури тощо);

3) надання інформації через веб-сайт Львівського апеляційного суду;

4) інтерактивне спілкування з користувачами Інтернету та соціальних мереж;

5) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

6) надання інформації запитувачам;

7) проведення «днів відкритих дверей», семінарських занять, координаційних нарад тощо;

8) анкетування, соціологічне дослідження громадської думки.

Під час визначення каналів комунікації Львівського апеляційного суду із представниками ЗМІ необхідно врахувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, з огляду, що в окремих засобах масової інформації працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари для профільних журналістів;

2) роз’яснення і консультації з питань пов’язаних з діяльністю судів;

3) прес-релізи, прес-конференції для журналістів та пост-релізи;

4) надання інформації через веб-сайт Львівського апеляційного суду;

5) розсилання інформації про діяльність Львівського апеляційного суду безпосередньо до зацікавлених засобів масової інформації та до інформаційних агентств;

6) організація інтерв’ю з суддями та працівниками апарату суду;

7) підписка на електронне розсилання новин суду.

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу. Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

Каналами комунікації з науковцями, адвокатами, юристами загалом можуть бути:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю суду;

2) надання інформації через веб-сайт суду;

3) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари.

 

Заходи Львівського апеляційного суду щодо реалізації комунікаційної стратегії

 

Очікувані результати

Найвищою оцінкою реалізації комунікаційної стратегії суду буде розуміння громадянами результатів роботи суду та ухвалення судових рішень. Саме розуміння роботи підвищить довіру громадян до системи судочинства, а без відкритості та прозорості роботи суду такого розуміння не буде. Суди повинні сприйматись громадськістю як установи, які дійсно стоять на її захисті. Звертаючись до суду, кожен громадянин має вірити та бути впевненим у тому, що яким би не було рішення суду – суд ухвалить його безсторонньо, виважено та керуючись нормами закону. Зміни в оцінках роботи суду можуть бути лише як результат діалогу суду з громадою.

За результатами впровадження комунікаційної стратегії очікується:

 

2021 © Всі права захищені