flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз роботи із запитами на публічну інформацію

у Львівському апеляційному суді

за 2018 рік

 

 

Протягом 3 місяців 2018 року Загальним відділом зареєстровано 13 інформаційних запитів.

Аналіз проводився на основі запитів та відповідей Львівського апеляційного суду по цих запитах, які поступили згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації» (надалі Закон), «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу про адміністративні правопорушення.

У Львівському апеляційному суді питання щодо реєстрації та надіслання відповідей по запитах, які поступили згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації», врегульовані згідно Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Львівському апеляційному суді, яке затверджене керівником апарату суду 11.10.2018 року (надалі Положення та надалі в  Положенні - Суд).

На офіційному веб-сайті Суду розміщена інформація про діяльність Суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Публічна інформація про діяльність Суду також надається фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян в усній формі під час особистого прийому, у телефонному режимі  відповідними працівниками відділів апарату Суд та у письмовій формі на письмовий запит.

Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються, реєструються та здійснюється контроль за їх виконанням у Загальному відділі – канцелярії відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, начальник відділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата не стягується.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

У разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

На діаграмі показано поступлення запитів за 3 місяці 2018р.

 

 

Із загальної кількості запитів на інформацію 7 прийнято на особистому прийомі, 6 – електронною поштою. Запитувачі зверталися до Львівського апеляційного суду переважно з інформаційними запитами стосовно надання інформації що стосується розгляду справ (4), щодо суддів (3) та з інших питань.

Так гр. Б. подав запит про надання інформації щодо здійснення відправлення кореспонденції на адресу учасника судового процесу. На  запит вчасно надано відповідь.

Гр. В. подала запит про надання інформації щодо автоматизованого розподілу, складу колегії,щодо причин перенесення розгляду справи, видачу копій документів з матеріалів справи. На запит вчасно надано вичерпну відповідь. Також вказано, що розгляд інших питань здійснюється колегією суддів.

Від гр. Н. надійшли 2 запити на електронну скриньку суду щодо надання інформації про прийняття суддів на роботу, видачу копій присяг. Відповідь на запити надана вчасно та надіслана на електронну пошту.

Від гр. Г. на особистому прийомі отримано 2 запити про надання інформації про причини не розгляду справи, процесуальну силу прийнятих ліквідованим судом рішень, а також щодо надання копій присяг суддів, повного переліку прийнятих рішень разом з прийнятими рішеннями. На дані запити було надано відповідь.

На електронну скриньку надійшов запит від БО про надання інформації щодо кількості судових проваджень по статтях ККУ. На даний запит було надано відповідь.

 

Із 13 запитів, що надійшли, всі запити було подано згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».  11 запитів було отримано від громадян, 2 – отримані від юридичних осіб.

Всі запити на інформацію, отримані Апеляційним судом Львівської області за 3 місяці 2018 року, розглянуті у строки, передбачені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Відповіді на дані запити були надані в письмовій формі та направлені запитувачам.

Громадяни почали активно використовувати своє право на отримання публічної інформації і кожного року спостерігається збільшення кількості запитів. Але треба зазначити, що в переважній більшості громадяни подаючи запити намагаються таким чином вплинути на процес розгляду своїх справ.

З метою недопущення помилок у наданні інформації за запитами згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації» вважаємо за необхідне довести даний аналіз до відома суддів, начальників відділів та  працівників апарату Львівського апеляційного суду.

 

 

 

Загальний відділ-канцелярія

Львівський апеляційний суд