flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз роботи із запитами на публічну інформацію

у Львівському апеляційному суді

за 2019 рік

 

 

Протягом 2019 року загальним відділом – канцелярією зареєстровано 92 інформаційні запити.

Аналіз проводився на основі запитів та відповідей Львівського апеляційного суду по цих запитах, які поступили згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації» (надалі Закон), «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу про адміністративні правопорушення.

У Львівському апеляційному суді питання щодо реєстрації та надіслання відповідей по запитах, які поступили згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації», врегульовані згідно Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Львівському апеляційному суді, яке затверджене керівником апарату суду 11.10.2018 року (надалі Положення та надалі в  Положенні - Суд).

На офіційному веб-сайті Суду розміщена інформація про діяльність Суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Публічна інформація про діяльність Суду також надається фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян в усній формі під час особистого прийому, у телефонному режимі відповідними працівниками відділів апарату Суд та у письмовій формі на письмовий запит.

Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються, реєструються та здійснюється контроль за їх виконанням у Загальному відділі – канцелярії відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, начальник відділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата не стягується.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

У разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

На діаграмі показано яким шляхом запитувачі подають запити за 2019рік.

 

 

Із загальної кількості запитів на інформацію 30 прийнято на особистому прийомі, 46 – електронною поштою, в тому числі 18 запитів було подано шляхом заповнення форми для подання запиту на публічну інформацію на сайті Львівського апеляційного суду, 16 надійшло поштою.

Переважно запитувачі зверталися до Львівського апеляційного суду з інформаційними запитами стосовно надання інформації:

щодо розгляду справи – 20 запитів;

що стосується суддів (наявності присяги, щодо майнового стану, перебування у відпустці, на листку непрацездатності) – 15 запитів;

щодо надання інформації про створення, роботу новоутвореного суду – 15 запитів;

щодо роз’яснення законодавства – 5 запитів.

 

Так гр. Б. подав запит про надання інформації щодо здійснення відправлення кореспонденції на адресу учасника судового процесу. На  запит вчасно надано відповідь.

Гр. В. подала запит про надання інформації щодо автоматизованого розподілу, складу колегії,щодо причин перенесення розгляду справи, видачу копій документів з матеріалів справи. На запит вчасно надано вичерпну відповідь. Також вказано, що розгляд інших питань здійснюється колегією суддів.

Від гр. Н. надійшли 2 запити на електронну скриньку суду щодо надання інформації про прийняття суддів на роботу, видачу копій присяг. Відповідь на запити надана вчасно та надіслана на електронну пошту.

Від гр. Г. на особистому прийомі отримано 2 запити про надання інформації про причини не розгляду справи, процесуальну силу прийнятих ліквідованим судом рішень, а також щодо надання копій присяг суддів, повного переліку прийнятих рішень разом з прийнятими рішеннями. На дані запити було надано відповідь.

Гр. О. на особистому прийомі подала 4 запити, у двох з них просила надати копії списків справ, призначених до розгляду у певні дні. Інші два запити стосувались надання копії наказів та переліку відомостей, що становлять службову інформацію. На дані запити вчасно та повно було надано відповіді із копіями запитуваних документів.

Гр. Б. на особистому прийомі подав запит про надання інформації щодо відсутності судді з підтверджуючими документами. На даний запит було вчасно надано вичерпну відповідь. З подібним запитом зверталися гр. М., гр. Ш. і гр. Н.  – стосовно надання інформації щодо кількох суддів.

Також на адресу Львівського апеляційного суду надходили запити про надання публічної інформації щодо новоутвореного суду. Так гр. Д. просила надати інформацію щодо роботи сайту Львівського апеляційного суду, а також щодо робочого часу місцевих та апеляційних судів, строки зберігання судових справ тощо. На запит було надано відповідь щодо роботи сайту суду, а також роз’яснено право громадянки звернутись із юридичними консультаціями, правовою допомогою до бюро правової допомоги і до центру з надання безоплатної правової допомоги.

Так гр. Г. подав три запити щодо охорони приміщення суду. На дані запити було вчасно надано вичерпну відповідь.

На електронну скриньку надійшов запит від БО про надання інформації щодо кількості судових проваджень по статтях ККУ. На даний запит було надано відповідь.

Із 92 запитів, що надійшли, всі запити було подано згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації». 65 запитів було отримано від громадян, 27 – отримані від юридичних осіб.

Всі запити на інформацію, отримані Львівським апеляційним судом за  2019 рік, розглянуті у строки, передбачені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Відповіді на дані запити були надані в письмовій формі та направлені запитувачам.

Громадяни почали активно використовувати своє право на отримання публічної інформації і кожного року спостерігається збільшення кількості запитів. Але треба зазначити, що в переважній більшості громадяни подаючи запити намагаються таким чином вплинути на процес розгляду своїх справ.

З метою недопущення помилок у наданні інформації за запитами згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації» вважаємо за необхідне довести даний аналіз до відома суддів, начальників відділів та  працівників апарату Львівського апеляційного суду.