flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                    ЗАТВЕРДЖЕНО

    Наказ керівника апарату

  Львівського апеляційного суду

  від «17»  січня 2019 року № 4 –д

із змінами внесеними

наказом керівника апарату суду

від «21» лютого 2020 № 05.36/16/2020

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання

або друк документів,
які надаються запитувачам інформації

 

 

  1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Львівським апеляційним судом (далі – Судом).

 

  1. Структурний підрозділ суду чи його відповідальна особа, який(а) готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

  1. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності суду на підставі отриманої службової записки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації - протягом двох робочих днів, передає його до структурного підрозділу суду чи відповідальній особі, який(а) готує інформацію на запит, для надання його запитувачу інформації.

 

  1. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

 

  1. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

  1. Після надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності суду повідомляє службовою запискою про даний факт структурний підрозділ суду, чи відповідальну особу, що готує запитувану інформацію із зазначенням дати надходження коштів на рахунок суду.

 

  1. Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

  1. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

 

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок суду, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності суду повідомляє службовою запискою структурний підрозділ суду чи відповідальну особу, що готує запитувану інформацію.

 

 Додаток 1

 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

__________
Примітка


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

 

 

Додаток 2

 

Надавач послуг:                          Львівський апеляційний суд          

Реєстраційний рахунок:          

МФО банку:                                 

Код ЄДРПОУ:                            

 

Платник:              _______________________________________________________

                                _______________________________________________________

 

 

 

РАХУНОК №_______

від ___________________   20 ____року

 

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

4.

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

     

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

 

 

 

Голова суду  ________________                      Головний бухгалтер  ________________

     (підпис)                                                                                    (підпис)