flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Реквізити для оплати застави

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 січня 2012 р. № 15
Київ

Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 27 від 18.01.2012
№ 868 від 19.09.2012
№ 162 від 22.03.2017
№ 839 від 15.09.2019}

Відповідно до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

 1. Затвердити Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, що додається.
 2. Міністерству фінансів привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня  2012 р. № 15
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2012 р. № 27)

ПОРЯДОК
внесення коштів на спеціальний рахунок

у разі застосування застави як запобіжного заходу

 1. Цей Порядок визначає механізм внесення, повернення та звернення у дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави, який обраний з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов’язків, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

 1. Застава вноситься в національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок територіального управління ДСА, яке здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий у Казначействі в установленому законодавством порядку (далі - депозитний рахунок).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 162 від 22.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 839 від 15.09.2019}

 1. Застава може бути внесена:

підозрюваним, обвинуваченим або іншою особою, яка діє від його імені (далі - особа);

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

заставодавцем - іншою фізичною чи юридичною особою, яка вносить кошти від свого імені.

Застава не може бути внесена юридичними особами державної або комунальної власності або такими, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить суб’єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

 1. Розмір застави визначається в ухвалі слідчого судді, суду про обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

 1. Внесення коштів на депозитний рахунок здійснюється на підставі платіжного документа особи чи заставодавця не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 162 від 22.03.2017}

 1. Платіжний документ з відміткою банку про виконання надається слідчому, прокурору, суду, який здійснює кримінальне провадження.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012; в редакції Постанови КМ № 162 від 22.03.2017}

 1. Кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

 1. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв’язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи:

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 162 від 22.03.2017№ 839 від 15.09.2019}

заява особи чи заставодавця, в якій обов’язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв’язку;

засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

{Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Територіальне управління ДСА або апеляційний суд, Вищий антикорупційний суд, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, розглядає зазначені документи та протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжне доручення про повернення коштів.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 162 від 22.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 839 від 15.09.2019}

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надходження платіжних доручень територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства.

{Абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 162 від 22.03.2017№ 839 від 15.09.2019}

 1. Звернення застави в дохід держави здійснюється на підставі платіжного доручення територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, наданого до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 839 від 15.09.2019}

Копія ухвали слідчого судді, суду, вироку місцевого суду надсилається протягом п’яти днів з дня набрання ними законної сили слідчим суддею (судом), який їх постановив чи ухвалив, до територіального управління ДСА, на депозитний рахунок якого було внесено заставу, для підготовки платіжного доручення.

Платіжне доручення видається територіальним управлінням ДСА протягом п’яти робочих днів з дня надходження ухвали слідчого судді, суду, вироку суду (апеляційним судом, Вищим антикорупційним судом - протягом п’яти робочих днів з дня постановлення ухвали чи вироку суду), що набрали законної сили, в яких міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийняте у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 839 від 15.09.2019}

{Пункт 9 в редакції Постанов КМ № 868 від 19.09.2012№ 162 від 22.03.2017}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 27 від 18.01.2012}