flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

АНАЛІЗ

роботи Львівського апеляційного суду щодо розгляду звернень, скарг та заяв громадян, юридичних осіб, прийому відвідувачів за 2021 рік

 

Відповідно до Плану роботи Львівського апеляційного суду проаналізовано роботу щодо розгляду звернень громадян, юридичних осіб, прийому відвідувачів за 2021 рік.

За звітний період в Львівський апеляційний суд надійшло та було опрацьовано Загальним відділом-канцелярією 191 звернень від громадян, народних депутатів, вищих органів влади та юридичних осіб (заяв – 10, скарг – 41, з них повторних – 15).

Зокрема, у Загальний відділ-канцелярію  всі звернення надійшли від громадян.

Усього за 2021 рік Львівським апеляційним судом розглянуто 191 звернення.

Звернення та скарги розглянуто у строки:

 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Особистий прийом громадян керівництвом суду у Львівському апеляційному суді не проводиться на підставі рішення зборів суддів Львівського апеляційного суду від 18.03.2020 для попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену корона вірусом COVID-19.

Порівняно з попередніми роками збільшилась кількість звернень, пов’язаних із зволіканням розгляду цивільних та кримінальних справ, затримкою скерування справ на розгляд в апеляційну інстанцію та на невидачу процесуальних документів.

Аналіз вивчених звернень та відповідей на них свідчить про те, що обґрунтованими в переважній більшості є звернення, які пов’язані із перевищенням встановлених законом строків розгляду справ, зволікання з видачею процесуальних документів.

Серед інших питань, з якими зверталися заявники у скаргах та заявах були, зокрема:

  1. умисне затягування розгляду цивільних та кримінальних справ, порушення строків призначення справ до розгляду;
  2. щодо виявлення недовіри суддям;
  3. щодо порушення строків видачі сторонам копій судових рішень, та строків направлення справ на розгляд до апеляційного суду, повернення їх до судів першої інстанції;
  4. щодо порушення процесуальних прав сторони у справі;
  5. щодо забезпечення об’єктивного розгляду справи та взяття її під особистий контроль;
  6. щодо неналежного виконання працівниками апарату суду своїх посадових обов’язків;
  7. щодо надання допомоги у вирішенні різного роду питань, розгляд яких не віднесено до компетенції апеляційного суду

 

 

Діловодство по розгляду звернень громадян у Львівському апеляційному суді здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»( затвердженої Кабінетом міністрів України  14 квітня 1997 року за № 348), яка розроблена на виконання ст.13 ЗУ «Про звернення громадян» і застосовується в межах апеляційного суду. Відповідно до п.1 вказаної інструкції та п.5.Р І «Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України», затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 року №1196, діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб.

Для більшої поінформованості відвідувачів Львівського апеляційного суду обладнано інформаційні стенди біля канцелярій суду, а також в коридорах приміщення, на яких, зокрема, розташована інформація щодо порядку обраховування та сплати судового збору, реквізити апеляційної та касаційної інстанції, на які потрібно сплачувати судовий збір, списки справ, призначених для розгляду в поточний день. Також на інформаційних дошках розміщена інформація про можливість скористатись правом на отримання СМС-повідомлень про дату, час та місце розгляду справи, попередньо подавши до суду заявку на отримання таких повідомлень. Роз’яснено порядок отримання процесуальних документів в електронному вигляді через систему «Електронний суд». Відвідувачі суду можуть скористатися зразками типових заяв та клопотань, розміщених на столах перед канцеляріями суду.

 

 

Загальний відділ

Львівського апеляційного суду