flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційних стендах забезпечують начальники відділів Суду за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи діловодства Суду  – начальники відділів організаційного забезпечення розгляду кримінальних та цивільних справ, а також щодо інформації, яка міститься в документах, які зберігаються в архіві Суду,  начальник Загального відділу – «Канцелярії» - Матвійчук Анжела Богданівна: тел. (032) 258-05-05;

– про доходи суддів та державних службовців апарату Суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – начальник відділу управління персоналом – Михайляк Наталія Степанівна: тел. (032) 258-05-07;

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, – начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - Гвоздівська Мар'яна Василівна: тел. (032) 258-05-08;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду; про відомості з бібліотечного фонду Суду; про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду; наповнення інформацією веб-сайту Суду – начальник відділу кодифікації, статзвітності та узагальнення судової практики - Ярема Юлія Богданівна: тел. (032) 258-05-14;

– про матеріально-технічне забезпечення Суду; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці,охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку – начальник відділу матеріально – технічного забезпечення - Цюпак Михайло Миколайович: тел. (032) 258-05-10;

–  про доступ до судових засідань у Суді – начальник відділу служби судових розпорядників - ____________: тел. (032) 258-05-16.