flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

АНАЛІЗ

роботи Львівського апеляційного суду щодо розгляду звернень, скарг та заяв громадян,

юридичних осіб, прийому відвідувачів

за І півріччя 2020 року

 

Відповідно до Плану роботи Львівського апеляційного суду проаналізовано роботу щодо розгляду звернень громадян, юридичних осіб, прийому відвідувачів за І півріччя 2020 року.

Ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» роз’яснює, що під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – це звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання – це письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

За звітний період в Львівський апеляційний суд надійшло та було опрацьовано Загальним відділом-канцелярією 62 звернення від громадян, народних депутатів, вищих органів влади та юридичних осіб (заяв – 36, скарг – 26, з них повторних – 2).

Ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» дає визначення понять

Зокрема, у Загальний відділ-канцелярію  всі звернення надійшли від громадян.

Усього за І півріччя2020 року Львівським апеляційним судом розглянуто 62 звернення.

Звернення та скарги розглянуто у строки:

 

 

Із 62 розглянутих скарг:

Всі скарги визнано необґрунтованими.

За категоріями (підставами звернень) скарги поділяються:

Порівняно з попередніми роками збільшилась кількість звернень, пов’язаних із зволіканням розгляду цивільних та кримінальних справ, затримкою скерування справ на розгляд в апеляційну інстанцію та на невидачу процесуальних документів.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

 

Особистий прийом громадян у Львівському апеляційному суді проводиться щосереди з 10 до 12 год. за наступним графіком прийому:

 

Графік особистого прийому громадян Головою Львівського апеляційного суду,  його заступниками та керівником апарату суду:

 

Головою Львівського апеляційного суду

Каблаком П.І.                                                             перша середа місяця

 

 

 

Заступником голови

Львівського апеляційного суду

Ревером В.В.                                                               друга середа місяця

 

Заступником голови

Львівський апеляційного суду

Цяцяком Р.П.                                                              третя середа місяця

 

Керівником апарату суду

Літенець Л.Г.                                                               четверта середа місяця

 

За звітний період на прийомі громадян поступило 5 звернень, на 4 з яких було надано роз’яснення. Одне звернення було передано до відділу для виконання. В основному на особистому прийомі громадяни звертаються з питаннями, які стосуються розгляду справи.

 

Аналіз вивчених звернень та відповідей на них свідчить про те, що обґрунтованими в переважній більшості є звернення, які пов’язані із перевищенням встановлених законом строків розгляду справ, зволікання з видачею процесуальних документів.

 

Гр. О. подав заяву, в якій просить посприяти у призначенні справи до розгляду та розгляд справи у розумні строки. Дану заяву скеровано до районного суду для надання відповіді заявнику та вжиття заходів.

У своєму зверненні гр. Г. наголошує, що йому не надіслано копію рішення. Звернення було розглянуто і встановлено, що рішення було надіслано засобом поштового зв’язку та на момент подання звернення ще не отримане автором. Автору надано відповідь.

Значна частина звернень, які надходять до апеляційного суду стосується питань, вирішення яких віднесено до компетенції місцевих судів, кваліфікаційних комісій суддів, ради суддів загальних судів, однак такі не були вирішені ними своєчасно та у передбаченому законом порядку, оскільки заявникам не було роз’яснено порядок їх вирішення, що стало причиною їх звернення до апеляційного суду.

Від гр. Л. надійшла скарга щодо порушення організації роботи районного суду, а саме: зрив судового засідання в режимі відео конференції. Скаржнику було надано відповідь, що відповідно до ст.29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дане питання не входить до повноважень голови суду.

Так, від гр. А надійшла скарга з приводу тяганини в розгляді справи районним судом. На дане звернення було надано відповідь, що дане питання не входять до повноважень голови апеляційного суду.

Слід зазначити, що з передачею повноважень щодо здійснення дисциплінарних проваджень стосовно суддів місцевих та апеляційних судів Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (Закон України «Про судоустрій і статус суддів») поступово зменшується кількість скарг про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, які направляються заявниками на адресу апеляційного суду.

Разом з тим, невдоволеність результатом розгляду справи зумовлює зазначення у скаргах вимоги про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності або й кримінальної відповідальності за винесення завідомо незаконного, на думку скаржників, рішення.

Серед інших питань, з якими зверталися заявники у скаргах та заявах були, зокрема:

 1. умисне затягування розгляду цивільних та кримінальних справ, порушення строків призначення справ до розгляду;
 2. щодо виявлення недовіри суддям;
 3. щодо порушення строків видачі сторонам копій судових рішень, та строків направлення справ на розгляд до апеляційного суду, повернення їх до судів першої інстанції;
 4. щодо порушення процесуальних прав сторони у справі;
 5. щодо забезпечення об’єктивного розгляду справи та взяття її під особистий контроль;
 6. щодо неналежного виконання працівниками апарату суду своїх посадових обов’язків;
 7. щодо порушення кримінального провадження відносно суддів за постановлення завідомо незаконного рішення та за вчинення корупційних діянь;

 

 1. щодо надання допомоги у вирішенні різного роду питань, розгляд яких не віднесено до компетенції апеляційного суду.

      Варто зауважити, що громадяни не зовсім вірно розмежовують за змістом звернення та запити на доступ до публічної інформації. Відрізняються вони між собою, в першу чергу, за змістом.

Так, згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень, своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями слід розуміти пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), і скарги у яких висловлюються поради, рекомендації щодо діяльності органів державної влади, думки щодо врегулювання суспільних відносин, вдосконалення різних сфер діяльності держави і суспільства, прохання про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів, повідомлення про порушення чи недоліки в роботі, вимоги про поновлення прав і законних інтересів громадян.

Таким чином, запит на інформацію подається з метою реалізації конкретного конституційного права на отримання інформації, передбаченого ст.34 Конституції, а звернення (скарга, заява, пропозиція) – з метою реалізації низки конституційних прав.

Часто автори називають свої звернення «запитами про доступ до публічної інформації» умисно, не маючи на меті отримання доступу до публічної інформації, а лише задля скорочення строків їх розгляду, оскільки Законом України «Про доступ до публічної інформації передбачено розгляд запиту протягом 5 робочих днів, а Закон України «Про звернення громадян» для розгляду заяв, скарг та пропозицій встановлено місячний строк.

Іноді, заповнюючи форму запиту про доступ до публічної інформації, запитувачі просять повідомити інформацію, яка не має ознак публічної.

У формах для запитів на отримання публічної інформації в деяких випадках громадяни оформлюють процесуальні заяви про видачу копії рішення суду, про повідомлення дати призначення справ до розгляду або результатів розгляду.

Головною причиною, що зумовлює надходження скарг на дії суддів залишається незгода тієї чи іншої сторони з постановленим рішенням або ж намагання шляхом написання скарг вплинути на хід судового розгляду чи змінити його результат, привернути увагу до своєї справи.

Часто громадяни, звертаючись до голови суду на особистому прийомі або з письмовими зверненнями, розраховують на його особисте втручання в розгляд справи, надання відповідних вказівок, вплив на конкретних суддів та вжиття до них заходів реагування аж до звільнення з посади, взяття розгляду справ під особистий контроль. Причому, такі заяви стосуються як суддів апеляційного суду так і суддів місцевих судів області. Як наслідок, значна частина питань, що порушуються у зверненнях, виходять за межі повноважень, які законом надано голові апеляційного суду.

Доводи більшості звернень стосуються, головним, чином, обставин справи, містять фактично докази незаконності та необґрунтованості, на думку скаржників, судових рішень. Невдоволеність результатом розгляду справ змушує громадян посилатися на зацікавленість та упередженість суддів в судах першої та апеляційної інстанції. Такі доводи, як правило, носять суто суб’єктивний характер, нічим об’єктивно не підтверджуються, а тому, не можуть визнаватися обґрунтованими. По таких зверненнях заявникам роз’яснюється порядок перегляду судових рішень, передбачених чинним законодавством.

 

Заявникам роз’яснюються положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо незалежності суддів від будь-якого незаконного впливу, здійснення правосуддя на основі Конституції і законів України, заборони втручання у здійснення правосуддя чи впливу на суд або суддів у будь-який спосіб.

Іншою поширеною причиною, яка викликає надходження численних скарг, є порушення судами процесуальних строків призначення справ до розгляду, безпосередньо розгляду, строків видачі копій судових рішень.

Однак, результати перевірки звернень показують, що такі порушення строків зумовлені, як правило, ініціативою самих сторін, їх представників та адвокатів або тривалим проведенням експертизи по справі, перебуванням головуючого судді у відпустці (на лікарняному).У більшості таких випадків причини є об’єктивними. В окремих випадках факти порушення процесуальних строків знаходять своє підтвердження, однак, судді пояснюють це великою завантаженістю в роботі, що в свою чергу є, безумовно, обґрунтованим.

Випадки порушення права громадян на доступ до правосуддя, на які часто посилаються у зверненнях заявники, свого підтвердження не знаходять. У таких зверненнях звинувачення на адресу суду та працівників апарату викликані суто суб’єктивними причинами, незадоволенням результатом розгляду та особистим неприязним відношенням.

Для забезпечення реалізації процесуальних прав учасників судового процесу загальним відділом-канцелярією суду щоденно, протягом всього робочого дня проводиться прийом громадян. Щодня до канцелярії звертається близько 100 осіб, а ще 30 осіб (в середньому) звертаються за отриманням інформаційних довідок в усному режимі. Крім того, протягом дня канцелярією суду такі довідки у значній кількості надаються в телефонному режимі та проводиться прийом документів з подальшою реєстрацією їх у журналі вхідної кореспонденції суду.

Для ефективнішого забезпечення прав учасників судового розгляду щодо подання документів до Львівського апеляційного суду відкрито Єдине вікно прийому документів. Варто зазначити, що документи приймаються без обідньої перерви в межах робочого часу установи, що економить час учасників процесу, адже вони не повинні очікувати кінця обідньої перерви, щоб скористатися таким правом. Також, відвідувачі можуть ознайомитися з пунктами надання безкоштовної правової допомоги, інформація про які розташована на вітрині Єдиного вікна прийому документів.

Непоодинокими є звернення щодо порушення строків чи відмови в направленні апеляційних та касаційних скарг на розгляд до судів апеляційної та касаційної інстанції. Але доводи таких скарг не знаходять свого підтвердження, оскільки сторони при подачі апеляційних та касаційних скарг не дотримуються вимог, яким за змістом та формою мають відповідати зазначені скарги, не сплачують судовий збір або вносять його не в повному розмірі чи сплачують на невірні рахунки.

Надходження частини звернень зумовлено також відсутністю правової освіти, юридичною необізнаністю громадян, зокрема, неможливістю розмежування компетенції та повноважень державних органів та їх посадових осіб, незнанням своїх процесуальних прав. Так, громадяни, у разі непогодження з судовими рішеннями, замість оскарження їх у встановленому законом порядку, надсилають скарги до різних інстанцій, таким чином, втрачаючи час, відведений законом для оскарження рішень в процесуальному порядку. Інколи ж роблять це одночасно, використовуючи таким чином всі можливості захисту своїх інтересів та способи привернення уваги до своїх справ.

В процесі проведення аналізу встановлено, що переважна більшість судів області дотримується своєчасного виконання завдань апеляційного суду щодо розгляду звернень громадян, однак не всі суди надсилають відповіді до визначеної судом контрольної дати за наслідками перевірки звернень, що надсилались до суду.

Діловодство по розгляду звернень громадян у Львівському апеляційному суді здійснюється відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка розроблена на виконання ст.13 ЗУ „Про звернення громадян” і застосовується в межах апеляційного суду. Відповідно до п.1 вказаної інструкції та п.9.1 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 року №173, діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб.

Для більшої поінформованості відвідувачів Львівського апеляційного суду обладнано інформаційні стенди біля канцелярій суду, а також в коридорах приміщення, на яких, зокрема, розташована інформація щодо порядку обраховування та сплати судового збору, реквізити апеляційної та касаційної інстанції, на які потрібно сплачувати судовий збір, списки справ, призначених для розгляду в поточний день. Також на інформаційних дошках розміщена інформація про можливість скористатись правом на отримання СМС-повідомлень про дату, час та місце розгляду справи, попередньо подавши до суду заявку на отримання таких повідомлень. Роз’яснено порядок отримання процесуальних документів в електронному вигляді через систему «Електронний суд». Відвідувачі суду можуть скористатися зразками типових заяв та клопотань, розміщених на столах перед канцеляріями суду. Також, у холі суду встановлено екран, на якому відвідувачів інформують про способи та можливості досудового врегулювання справ, а також контактні номери телефонів структурних підрозділів суду.

Висновки та пропозиції:

 1. доцільно вивчити питання щодо організації в апеляційному суді розгляду звернень на організацію роботи районних судів;
 2. за результатами розгляду звернень та скарг складаються піврічні та річні звіти;
 3. обговорити аналіз на нараді з працівниками суду, які ведуть облік та контроль за виконанням звернень громадян.