flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                         

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Львівського апеляційного суду
                                                                  та  Начальника  територіального  управління
                                                   Служби судової охорони у Львівській області
                                                                    від «14»02.2020 № 05.23/5/2020/45
                                                                   (зі змінами відповідно до наказу
                                                                     від 01.07.2020 № 05.23/20/2020/221,
                                                                     від 03.09.2021 № 05.23/12/2021/387

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до будинку (приміщень) Львівського апеляційного суду,

та на його територію транспортних засобів

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають  порядок пропуску  осіб до будинку (приміщень) Львівського апеляційного суду (далі – суду) та на його територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників  апарату  суду,  забезпечення  їх  особистої  безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до будинку  (приміщень) суду та  на  його територію  транспортних  засобів (далі –пропускний  режим) здійснюється працівниками територіального управління Служби судової охорони у Львівській області  (далі – Служба).

Пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя, які провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, та на їх територію транспортних засобів здійснюється з урахуванням Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 939.

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді працівники Служби керуються Конституцією  України,  законами України,  актами  Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до  будинку  (приміщень)  суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.5. На вході до приміщення суду обладнується  пункт  пропуску з турнікетом (за автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу або ручними  металошукачами, рентгенотелевізійним інтроскопом (у разі необхідності), кабіною (кімнатою) для вибіркового огляду осіб, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.

1.6. Службові входи до будинку (приміщень) суду обладнуються  пристроями  контролю  доступу,  які  є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в будинок (приміщення) суду, а також винесення таких  цінностей за його межі здійснюється відповідно  до  порядку,  встановленого  головою  суду.

1.8. Для речей, які заборонено проносити до будинку (приміщень) суду, обладнуються камери схову.

1.9. Обладнання  пунктів  пропуску  та  камер  схову  покладається  на суд.

1.10. Контроль  за  здійсненням  пропускного  режиму покладається  на начальника територіального управління Служби судової охорони у Львівській області (командирів підрозділів охорони), що здійснює охорону суду, а також на голову, керівника апарату суду, які  інформують  начальника  територіального управління Служби судової охорони у Львівській області (командирів підрозділів охорони) про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.11. Примірник цих Правил розміщується в будинку (приміщенні) суду перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

  1. Порядок пропуску осіб до будинку (приміщень) суду

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим розпорядком роботи.

2.2. У  неробочі  дні  та  години  пропуск  осіб  до  будинку (приміщень) суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду  за  кордон, службового  посвідчення, посвідчення  адвоката  України, національного посвідчення  водія  України,  пенсійного  посвідчення,  іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, іншого органу або установи системи правосуддя, за умови наявності в цих органах технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в

паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія".

2.4. Безперешкодно, зокрема  в  неробочі  години,  вихідні,  неробочі  та святкові  дні, до  приміщень, в яких  вони  працюють,  за  пред'явленням посвідчення  судді  або  службового  посвідчення  встановленого зразка пропускаються: голова  суду, заступники  голови  суду, судді,  керівник апарату суду, заступники  керівника апарату суду

2.5. Голова, заступники голови, судді, судді інших судів та судді у відставці пропускаються до будинку (приміщень) суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату суду пропускаються до будинку (приміщень), в яких вони працюють в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники апарату суду пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду за  пред'явленням  службового посвідчення.

2.7. До будинку (приміщень) суду із застосуванням спеціальних  технічних  засобів контролю  на безпеку пропускаються: працівники  правоохоронних  органів,  Державної  служби  спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення; особи,  які  беруть  участь  у розгляді кримінальних,  цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення – за  списком,  складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні; інші  особи,  які тимчасово залучаються на  період виконання  робіт  у приміщеннях судів, інших органів та установ системи правосуддя (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою  суду,   чи керівником апарату суду (із зазначенням конкретного  періоду  часу виконання  робіт),  після  пред’явлення документа, який посвідчує особу; особи,  що  прибули  на  відкриті  судові  засідання, – за  пред’явленням документа, який посвідчує особу; особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори  тощо), – за списками,  підписаними головою  суду чи керівником апарату суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу. Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про статус народного депутата України".

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

2.9. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових  процесів,  до  приміщень  суду  здійснюється  з  дотриманням  вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців. Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад,  переговорів  тощо),  здійснюється  на  підставі  дозволу  керівника апарату суду.

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням  документа,  що  посвідчує  особу  працівника  засобу  масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-,  кіно-, фотоапаратури  здійснюється  в  порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.12. До будинку (приміщень) суду з вогнепальною, газовою  зброєю, пристроями  для  відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної  дії,  балончиками,  спорядженими  речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники  правоохоронних  органів та Державної  служби  спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації  України, військовослужбовці  Національної  гвардії  України під  час  виконання ними службових обов’язків. Вогнепальна й холодна  зброя,  інші  небезпечні  для  життя  і  здоров’я громадян  предмети  та  речовини,  які  є  речовими  доказами  у  справах,  що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.13. Бригади  швидкої медичної  допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються  до будинку (приміщень) суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів,що посвідчують особу, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності –працівника Служби.

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають  до  приміщень суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду, й негайно повідомляють про це голову суду, чергового територіального управління Служби.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до будинку (приміщень) суду та не є його працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) суду) або до відповідної інформаційної підсистеми  (у разі наявності).

2.16. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.17. У  робочі  дні,  після  закінчення робочого  часу,  у будинку (приміщеннях) суду можуть перебувати:

1) судді та працівники апарату суду;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення  державної  безпеки,  у  разі  перебування  в  будинку (приміщеннях) осіб, яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи,  що беруть участь  у  засіданнях  та  інших  заходах  (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

6) медичний  персонал  служби  невідкладної  медичної  допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо, які прибули за викликом.

2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до будинку (приміщень)  суду, у разі  проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

2.19. Вхід та вихід до будинку (приміщень) суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій). У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

  1. Порядок пропуску транспортних засобів на територію суду

 

3.1. В’їзд транспортних засобів на територію суду здійснюється  через  контрольно-пропускний  пункт, обладнані  технічними  засобами  контролю та зв’язку. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території)  суду заноситься працівниками  Служби  до Журналу в’їзду  (виїзду)  транспортних засобів (додаток № 2) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) суду).

3.2. На  територію суду пропускаються:

1) транспортні засоби  конвойних нарядів  правоохоронних  органів, Національної гвардії України, якими доставляються обвинувачені (підсудні), засуджені після пред’явлення начальником варти службового посвідчення;

2) транспортні  засоби, за допомогою  яких здійснюються  спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду  службового  посвідчення  та  посвідчення  старшого  наряду  особистої охорони встановленого зразка;

3) службові транспортні засоби суду (згідно зі  списком, затвердженими головою  суду, чи керівником секретаріату (апарату) цих органів або установ);

4) особисті транспортні засоби суддів, працівників суду за списком, затвердженим головою суду,  чи  керівником апарату суду, після пред’явлення посвідчення судді, працівника суду;

5) транспортні  засоби  інших  судів,  органів,  установ  підприємств, організацій  за  дозволом голови суду після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

6) транспортні  засоби медичних,  екстрених,  аварійних,  технічних  та ремонтних  служб,  які  прибули  за  викликом, у  супроводі й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб до будинку (приміщень) суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду здійснюються під наглядом працівника (-ів) Служби.

3.4. Забороняється:

в’їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) суду під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України;

вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на територію    (з території) суду.

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до будинку (приміщень) суду

 

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні. 4.2. Забороняється пропуск до будинку (приміщень) суду осіб:

1) з явними  ознаками  алкогольного,  наркотичного  сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями  для  відстрілу патронів, споряджених гумовими  чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,  балончиками,  спорядженими  речовиною  сльозогінної  (сльозоточивої  чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами,піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями,  динаміками,  іншими  пристроями  для  гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби.

4.3. Особи, які прибули до суду, на час перебування в  суді можуть залишити речі та предмети, з якими заборонено пропуск до будинку (приміщень) суду, у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 –7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого у Львівській області відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду може бути обмежено пропуск до будинків (приміщень) судів, органів та установ в системі правосуддя осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.