flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Комунікаційна стратегія Апеляційного суду Львівської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

Апеляційного суду Львівської області

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2018-2020 роки

 

 Вступ

Стратегія комунікаційної діяльності Апеляційного суду Львівської області є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації, включає в себе сукупність комунікаційних засобів, методів, прийомів і технік, що покликані надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення незалежності судової влади, реалізації об’єктивного і неупередженого правосуддя.

Комунікаційна стратегія розроблена на основі Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 роки, схваленої рішенням XII позачергового з’їзду суддів України 25.09.2014р., Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України (2014р.), Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», з урахуванням Рекомендацій Ради Європи № R (81) 19 Комітету міністрів для держав-членів про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів (Прийнята Комітетом Міністрів 25 листопада 1981 на 340-й зустрічі заступників міністрів).

Зміст і структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя, а завдання суду в цьому напрямку ґрунтуються на нормах Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», Плані заходів щодо підвищення рівня правових знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів, схвалених рішенням ХІ з'їзду суддів України від 22.02.2013р., Мадридських принципах щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних і міжнародних актах, що регулюють діяльність судів в сфері комунікації.

Задля широкого та системного висвітлення діяльності суду в засобах масової інформації та з метою налагодження належних відносин судової влади та суспільства, забезпечення авторитету правосуддя, зростання рівня довіри до судової влади, гарантування права громадян на інформацію та підвищення рівня обізнаності населення про діяльність Апеляційного суду Львівської області у штатному розписі суду введено посаду головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації. Згідно Рішення зборів суддів Апеляційного суду Львівської області висвітлювати офіційну позицію від імені суду та надавати спеціальні професійні коментарі щодо розгляду справ у суді доручено судді – спікеру.

Результатами комунікаційної діяльності Апеляційного суду Львівської області є активна участь суддів у тематичних лекціях, семінарах та інформування громадськості про діяльність суду на офіційному веб – порталі/Судова влада України/Апеляційний суд Львівської області/офіційному сайті суду.

 

Аналіз стану комунікаційної діяльності

Апеляційний суд Львівської області має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості.

На сьогоднішній день суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування та організаційної роботи. Внаслідок цього вдалося досягти надання якісних та професійних послуг громадянам. В суді діє автоматизована система документообігу.

Головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації здійснює інформування громадськості про діяльність Апеляційного суду Львівської області шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Апеляційного суду Львівської області: https://lva.court.gov.ua/ веб-порталу «Судова влада».

Серед способів реалізації комунікаційної діяльності Апеляційного суду Львівської області є взаємодія з громадськістю шляхом надання відповідей на запити в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», врахування пропозицій та зауважень наданих на особистому прийомі у керівництва суду, врахування результатів опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду.

На офіційних веб – ресурсах Апеляційного суду Львівської області розміщена загальна інформація про суд, постійно публікується інформація щодо заходів, проведених у суді, інформація щодо розгляду справ, які становлять значний суспільний інтерес, актуальна інформація для відвідувачів суду та учасників судових проваджень, зразки типових заяв тощо.

У приміщенні суду з метою забезпечення його інформаційної насиченості розміщено інформаційні стенди за допомогою яких відвідувачам суду подається інформація згідно із списками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами, графіком особистого прийому громадян керівництвом суду тощо.

Таким чином, Апеляційний суд Львівської області прагне до відкритості та прозорості у своїй роботі, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

Планування комунікаційних заходів ведеться з урахуванням результатів опитування громадян, які проводяться серед відвідувачів суду щодо оцінки якості роботи Апеляційного суду Львівської області та шляхів вирішення проблем, які виникають у них при відвідуванні його приміщення за системою оцінювання якості роботи суду (СОРС).

 

Мета і основні принципи комунікаційної стратегії

Метою комунікаційної стратегії Апеляційного суду Львівської області є:

Основними принципами комунікаційної стратегії є:

 

Цільові аудиторії комунікаційної діяльності

Заходи комунікаційної стратегії спрямовані на співпрацю з наступними групами цільової аудиторії:

Внутрішню групу цільової аудиторії становлять:

До зовнішньої групи належать:

Найбільш пріоритетною цільовою групою є групи, що становлять зовнішню цільову аудиторію.

 

 

 

Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково врахувати специфіку кожної окремої групи.

Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще обирати канали, які є більш масовими та доступними широкому загалу.

Канали зв’язку з громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки відвідувачів в приміщенні суду;

2) випуск друкованої продукції (інформаційні буклети, брошури тощо);

3) надання інформації через веб-сайт Апеляційного суду Львівської області;

4) інтерактивне спілкування з користувачами Інтернету та соціальних мереж;

5) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

6) надання інформації запитувачам;

7) проведення «днів відкритих дверей», семінарських занять, координаційних нарад тощо;

8) анкетування, соціологічне дослідження громадської думки.

Під час визначення каналів комунікації Апеляційного суду Львівської області із представниками ЗМІ необхідно врахувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, з огляду, що в окремих засобах масової інформації працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари для профільних журналістів;

2) роз’яснення і консультації з питань пов’язаних з діяльністю судів;

3) прес-релізи, прес-конференції для журналістів та пост-релізи;

4) надання інформації через веб-сайт Апеляційного суду Львівської області;

5) розсилання інформації про діяльність Апеляційного суду Львівської області безпосередньо до зацікавлених засобів масової інформації та до інформаційних агентств;

6) організація інтерв’ю з суддями та працівниками апарату суду;

7) підписка на електронне розсилання новин суду.

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу. Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

Каналами комунікації з науковцями, адвокатами, юристами загалом можуть бути:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю суду;

2) надання інформації через веб-сайт суду;

3) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари.

 

Заходи Апеляційного суду Львівської області щодо реалізації комунікаційної стратегії

 

Очікувані результати

Найвищою оцінкою реалізації комунікаційної стратегії суду буде розуміння громадянами результатів роботи суду та прийняття судових рішень. Саме розуміння роботи підвищить довіру громадян до системи судочинства, а без відкритості та прозорості роботи суду такого розуміння не буде. Суди повинні сприйматись громадськістю як установи, які дійсно стоять на її захисті. Звертаючись до суду, кожен громадянин має вірити та бути впевненим у тому, що яким би не було рішення суду – суд ухвалить його безсторонньо, виважено та керуючись нормами закону. Зміни в оцінках роботи суду можуть бути лише як результат діалогу суду з громадою.

За результатами впровадження комунікаційної стратегії очікується:

 

 

 

План комунікаційних заходів

Апеляційного суду Львівської області

на 2018 рік

 

Назва заходу

Цільова аудиторія,

на яку спрямовано захід

Очікуваний результат

Орієнтована дата проведення

Примітки

 

Внутрішня комунікація

 

1.

Налагодження системи оперативного обміну інформацією працівників суду з професійних та інших питань діяльності суду та судової системи загалом

Судді та працівники апарату суду

Налагодження ефективної комунікаційної взаємодії, вироблення спільних позицій з питань діяльності суду

Постійно

 

2.

Організація і проведення навчання з питань дотримання норм етичної поведінки працівниками апарату суду, спілкування та взаємодії в колективі

Судді та працівники апарату суду

Формування навичок ефективного спілкування та комунікаційної взаємодії, та дотримання норм етичної поведінки

Березень

 

3.

Навчальний тренінг: «Основи взаємостосункив працівників суду зі ЗМІ та громадськістю»

Працівники апарату суду

Формування навичок спілкування зі ЗМІ

Квітень

 

 

Зовнішня комунікація

 

4.

Оновлення на офіційному веб-сайті Апеляційного суду Львівської області

Громадяни, ЗМІ та інші суб’єкти комунікаційної діяльності

Інформування суб’єктів комунікаційної діяльності про роботу суду

Постійно

 

5.

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

Громадяни, представники ЗМІ, громадські і правозахисні організації, державні установи

Оперативне отримання довідкової інформації про діяльність суду

Протягом року

 

6.

Проведення інформаційно – просвітницької роботи суду серед учнів та студентів на правову тематику

Учні ЗОШ, гімназій, студенти ВУЗів

Підвищення обізнаності про діяльність судової системи, професійне орієнтування. Підвищення довіри до роботи суду.

Протягом року

 

7.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, при необхідності організація оперативного реагування на них

Цільові аудиторії (за результатами моніторингу)

Оперативне реагування покращує сприймання громадянами роботи суду, підвищує довіру до роботи суду

Постійно

 

8.

Організація виступів, інтерв’ю керівництва суду, суддів з актуальних питань

Громадяни регіону, правова спільноті Львівщини

Презентація суду як відкритої установи, висвітлення окремих питань судочинства та роботи суду

Протягом року

 

9.

Проведення «Дня відкритих дверей»

Учні ЗОШ, гімназій, студенти ВУЗів

Надання інформації про діяльність суду, підвищення довіри до роботи суду

Протягом року

 

10.

Висвітлення з ЗМІ заходів, які проводяться в суді

Громадяни регіону, громадські організації, молодь, інші цільові аудиторії

Інформування про роботу суду, демонстрація відкритості діяльності формування позитивного іміджу суду, підвищення довіри громадян до правосуддя

Постійно