flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вищої ради юстиції від 26.12.2016 № 347/0/15-1

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2016 № 1352

 

 

 

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них

 

І. Загальні положення

 1. Цей Тимчасовий порядок визначає механізм забезпечення охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в них, який здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.
 2. Під час здійснення охорони та пропускного режиму в судах, інших органах та установах системи правосуддя поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цим Тимчасовим порядком.

При вчиненні особами протиправних дій стосовно суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу, працівників інших органів та установ системи правосуддя, осіб, що перебувають у приміщеннях судів, органів та установ системи правосуддя, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України зобов’язані невідкладно вжити заходи, передбачені законами України «Про Національну поліцію» та «Про Національну гвардію України».

 1. На вході до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв’язку.

Пропуск матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення суду, органів та установ системи правосуддя та переміщення таких цінностей за межі приміщень здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником чи уповноваженою особою органу або установи системи правосуддя.

 1. Для речей, які заборонено проносити до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя, поряд із пунктами пропуску обладнуються камери схову.

Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на відповідні суди та органи й установи системи правосуддя.

 1. Контроль за здійсненням пропуску осіб до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя покладається на відповідного керівника територіального органу Національної поліції України, командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України, а також на керівників судів, інших органів та установ системи правосуддя, які інформують керівника територіального органу Національної поліції України, командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України про допущені порушення вимог цього Порядку поліцейськими чи військовослужбовцями Національної гвардії України.
 2. Примірник цього Тимчасового порядку розміщується в приміщенні суду, іншого органу або установи системи правосуддя на видному та доступному для відвідувачів місці.

 ІІ. Порядок пропуску осіб до приміщень судів, інших органів
та установ системи правосуддя

 1. Пропуск осіб до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду, керівником іншого органу або установи системи правосуддя розпорядком роботи.
 2. У неробочі дні та години пропуск осіб до зазначених приміщень забороняється, крім випадків, визначених цим Тимчасовим порядком.
 3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, інших органів та установ системи правосуддя, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).
 4. Судді, керівники, заступники керівників та члени органів та установ системи правосуддя безперешкодно пропускаються до приміщень, у яких вони працюють, у тому числі в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, за пред’явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка.
 5. Судді інших судів та судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні суду за пред’явленням посвідчення судді (судді у відставці).
 6. Працівники судів, інших органів та установ системи правосуддя у робочі години та дні вільно пропускаються до приміщень, де вони працюють, за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники судів, інших органів або установ системи правосуддя пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником іншого органу та установи системи правосуддя або керівником секретаріату (апарату) відповідного органу або установи системи правосуддя за пред’явленням службового посвідчення.

 1. До приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя із використанням спеціальних технічних засобів (у разі обладнання такими засобами) пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України — за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ — за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. У разі якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, поліцейський або військовослужбовець Національної гвардії України через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, яка прибула, і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях судів, інших органів та установ системи правосуддя, - згідно зі списком, затвердженим головою відповідного суду, уповноваженою особою відповідного органу або установи системи правосуддя, після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред’явленням документа, який посвідчує особу.

Пропуск до приміщень органів та установ системи правосуддя осіб, що прибули на засідання та інші заходи (наради, переговори тощо), здійснюється за списками, підписаними керівником органу або установи системи правосуддя або керівником секретаріату (апарату) цього органу або установи, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу,  поліцейський або  військовослужбовець Національної гвардії України інформує про це керівника або заступника керівника секретаріату (апарату) органу та установи системи правосуддя, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

 1. Пропуск народних депутатів України до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

 1. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень судів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 18 листопада 2015 року № 199.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення  органів або установ системи правосуддя, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника органу або установи системи правосуддя або керівника секретаріату (апарату) цього органу або установи.

 1. Режимні приміщення здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальною особою згідно зі списком, що надається поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону суду, іншого органу або установи системи правосуддя. Список із зразками підписів складається режимно-секретним органом. Режимні приміщення з опечатаними вхідними дверима й робочі екземпляри ключів від них у пеналах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону суду, іншого органу або установи системи правосуддя, за підписом у журналі. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення можуть бути відкриті комісією (не менш як три особи), утвореною за розпорядженням керівника установи. Доступ у режимні приміщення надається:

1) голові суду, керівнику іншого органу та установи системи правосуддя, керівнику секретаріату (апарату) цього органу та установи;

2) працівникам режимно-секретного органу,

3) особам, які мають безпосереднє відношення до проведення у приміщеннях секретних робіт.

Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього відношення до секретних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби голова суду, керівник іншого органу або установи системи правосуддя, керівник секретаріату (апарату) цього органу або установи або керівник режимно-секретного органу.

 1. Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації (редакційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією відповідного засобу масової інформації, тощо). Використання ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, установленому процесуальним законодавством.
 2. До приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники правоохоронних органів, військовослужбовці Національної гвардії України та фельд’єгерської служби під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

 1. Медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної та аварійної служб пропускаються до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя в супроводі працівника секретаріату (апарату) відповідного суду, органу або установи системи правосуддя.
 2. Пропуск до режимного приміщення (зони, території) суду, органу або установи системи правосуддя працівників медичного персоналу служби невідкладної медичної допомоги, працівників рятувальної та аварійної служб тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно, за наявності службових посвідчень, у супроводі працівників відповідного суду, органу або установи системи правосуддя, а за їх відсутності – поліцейського або військовослужбовця Національної гвардії України.
 3. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій поліцейські або військовослужбовці Національної гвардії України пропускають до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя працівників відповідних міських ремонтних служб у супроводі працівника апарату відповідного суду, органу та установи системи правосуддя та негайно повідомляють голову суду, керівництво органу або установи системи правосуддя, чергового територіального органу поліції або чергового (командира) підрозділу Національної гвардії України.

 

ІІІ. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень судів,

інших органів та установ системи правосуддя

 1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань органів та установ системи правосуддя доступ до відповідних приміщень органів та установ системи правосуддя, у яких проводяться такі засідання,  обмежується актом відповідного органу.

 1. Забороняється пропуск до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя осіб:

1) з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

2) з тваринами;

3) з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, крім осіб, визначених у пункті 12 розділу ІІ цього Тимчасового порядку;

4) з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

5) з колюче-ріжучими предметами;

6) з валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (600х400х200 мм).

 

Додаток до Трмчасового порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ голови апеляційного суду

Львівської області

 

від « 04» ___01__ 2018  № 1-Д

 

 

ПОРЯДОК ПРОПУСКУ ДО ПРИМІЩЕННЯ ТА ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ГРОМАДЯН

В АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 1. Загальні положення

1.1. Порядок пропуску до приміщення та правила поведінки громадян в апеляційному суді Львівської області (далі – Порядок пропуску та правила поведінки) визначають правила пропуску та норми поведінки громадян (далі – відвідувачів) в апеляційному суді Львівської області (далі – Суді).

 1.2. Порядок пропуску та правила поведінки розроблені відповідності норм  законодавства, що регламентують процедуру відправлення правосуддя судами на території України, а також Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, затвердженого рішенням Вищої ради юстиції від 26.12.2016р.   № 3470/0/15-16 та наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2016р. № 1352, Постанови КМУ «Про затвердження переліків судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії» від 01.12.2017 року № 902 з метою:

- забезпечення умов для реалізації конституційного права громадян на судовий захист;

- забезпечення безпеки громадян при відвідуванні ними Суду, а також безпеки суддів і працівників апарату Суду;

- дотримання встановленого Порядку пропуску та правил поведінки в Суді;

-  для покращення організації роботи Суду.

 1.3. Основні терміни та положення, що використовуються в даному Порядку пропуску та правилах поведінки:

- відвідувачі Суду – громадяни, які тимчасово знаходяться у приміщеннях будівлі Суду (як учасники судового процесу, так і по своїй ініціативі, а також у зв’язку з виконанням службових обов’язків), для яких Суд не є місцем постійної роботи. Неповнолітні особи у віці до 14 років можуть знаходитися в службових приміщеннях Суду лише у супроводі близьких родичів, опікунів чи піклувальників;

- будівля Суду – окрема будівля або частина будівлі, в якій розташовано службові приміщення та приміщення загального користування (коридори, холи, туалети, сходи тощо);

-  службові приміщення Суду – службові кабінети суддів та кабінети і приміщення працівників апарату суду, зали, призначені для проведення судових засідань, зберігання (архіву) судових справ, документації, матеріально-технічного майна;

- військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України виконують функції щодо охорони та забезпечення пропускного режиму в Суді, підтримання громадського порядку, припинення проявів неповаги до суду, забезпечення безпеки суддів та працівників апарату суду, учасників судового процесу тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.

 1.4. Порядок пропуску та правила поведінки в Суді організовуються керівництвом суду і забезпечуються військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії України та відповідальними працівниками апарату суду.

 1.5. Порядок пропуску та правила поведінки в Суді (у тому числі осіб зі зброєю) здійснюються згідно  Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, затвердженого рішенням Вищої ради юстиції від 26.12.2016 № 3470/0/15-16 та наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2016 № 1352.

 1.6. Проведення документування в залі судового засідання відвідувачами Суду здійснюється в порядку, визначеному частиною 4 статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», частиною 6 статті 27 Кримінального процесуального кодексу України та частинами 4-6, 18 статті 7 Цивільного процесуального кодексу України.   

 1.7. Даний Порядок пропуску та правила поведінки розміщуються в Суді на  доступному для відвідувачів місці.

 

 1. Права та обов’язки відвідувачів Суду

 2.1. Відвідувачі мають право:  

- проходити до Суду в установлені правилами внутрішнього трудового розпорядку дні та години;

- знаходитися в залах судових засідань та брати участь при розгляді судової справи в якості учасників судового процесу, а при наявності вільних місць в якості слухачів (спостерігачів), якщо судове засідання не є закритим або головуючим у справі не оголошено про обмеження числа присутніх;

- знайомитися зі зразками судових документів і отримувати інформацію про дату і час розгляду їхніх судових справ, що знаходяться в провадженні Суду;

- отримувати процесуальні документи, визначені процесуальними кодексами та подавати до Суду звернення, інші документи в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 2.2. Відвідувачі зобов’язані:

- проходити пропускний режим із застосуванням технічних засобів системи контролю доступу, що здійснюється військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії України, пред’являти їм за вимогою документ, що посвідчує їх особу, судові повістки або виклики до суду тощо;

- дотримуватися встановленого порядку діяльності Суду і норм поведінки в громадських місцях;

- повідомляти секретарю судових засідань чи працівнику відділу служби судових розпорядників про свою явку;

- до запрошення в залу судового  засідання  знаходитися в місцях очікування, чи інших місцях, що визначаються працівником відділу служби судових розпорядників чи секретарем судових засідань;

- залишати залу судового засідання Суду на вимогу головуючого у справі чи працівника відділу служби судових розпорядників за розпорядженням головуючого;

- не втручатися в дії судді Суду та інших учасників процесу, не перешкоджати проведенню судового розгляду питаннями, репліками без дозволу головуючого у справі, не допускати порушення громадського порядку;

- виконувати вимоги і розпорядження головуючого у справі, працівника відділу служби судових розпорядників, не допускаючи проявів зневажливого відношення до них та відвідувачів Суду;

- бережливо поводитися з майном Суду.

 

 1. Заходи безпеки в Суді

 3.1. З метою попередження і припинення протиправних дій, забезпечення особистої безпеки суддів та працівників апарату Суду, учасників судового процесу забороняється:

- проносити до суду вогнепальну, газову зброю та пристрої для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончики, споряджені речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, колючо-ріжучі предмети, хімічні, бактеріологічні, біологічні, радіоактивні, легкозаймисті, вибухонебезпечні та отруйні речовини, спиртні напої та інші предмети і речі, наявність яких у відвідувачів або їх застосування може представляти небезпеку для навколишнього середовища (крім осіб, визначених пунктом 4.7. цього Порядку);

- валізи, господарські сумки, пакети, чемодани, тощо, розмір яких перевищує 60х40х20 см.;

- проходити з гучномовцями, плакатами чи транспарантами будь-якого змісту;

- знаходитися поруч з приміщеннями, що призначені для осіб, які утримуються під вартою;

- виносити зі суду  документи отримані для ознайомлення, а також майно суду;

- вилучати зразки судових документів, графіки розгляду справ з інформаційних стендів суду, а також розміщати на них будь-які оголошення.

3.2. Забороняється пропуск до Суду відвідувачів з ознаками сп’яніння (алкогольного чи наркотичного), у вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, з агресивною поведінкою, малолітніх, якщо вони не є учасниками процессу, та громадян з тваринами.

 3.3. Недопустимим є пропуск до приміщення Суду відвідувачів:

- у неохайному, цирковому, театральному чи маскарадному одязі, з розмальованими обличчями та відкритими частинами тіла (за виключенням постійних татуювань), а також в одязі, який містить на собі нецензурні чи образливі вислови на адресу громадян, або образливі чи зневажливі вислови на адресу суду, встановлених у Суді правил та на адресу працівників Суду;

- для позапроцесуального спілкування з суддями та працівниками апарату Суду з метою з’ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на працівників суду, отримання правових консультацій та порад у суддів чи працівників апарату Суду.  

 3.4. Не пропускаються до приміщення Суду відвідувачі, які ухиляються від проходження встановленої процедури перевірки документів, що посвідчують їх особу та порядку пропуску до Суду.

 

 1. Порядок пропуску до приміщення Суду

 4.1. Пропускний режим до приміщення Суду здійснюється військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії України тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.

4.2. Судді, керівники, заступники керівників Суду безперешкодно пропускаються до приміщення Суду, у тому числі в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, за пред’явленим посвідченням судді або службовим посвідченням встановленого зразка чи при використанні іменної картки системи контролю доступу.

            Інші працівники апарату Суду у робочі години та дні вільно пропускаються до Суду у приміщення, в яких вони працюють, за пред’явленим службовим посвідченням чи при використанні іменної картки системи контролю доступу.

            У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники апарату суду пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою Суду за пред’явленим службовим посвідченням чи при використанні іменної картки системи контролю доступу.       

У разі відсутності у працівника апарату суду службового посвідчення та іменної картки системи контролю доступу військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України доповідають про даний факт керівництву суду і пропускають працівника апарату лише після з’ясування його особи.

 4.3. До приміщення Суду військовослужбовцями підрозділів Національної гвардії України у робочі дні з понеділка по четвер з   9-00 до 18-00 години  та у п’ятницю з 9-00 до 16-45 годин із використанням спеціальних технічних засобів системи контролю доступу пропускаються:

- працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України – за пред’явленим службовим посвідченням;

- відвідувачі, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних та адміністративних справ, у справах про адміністративні правопорушення – за списком, складеним працівниками апарату Суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документу, що посвідчує їх особу. За відсутності такого документу військовослужбовець підрозділу Національної гвардії України через судового розпорядника (секретаря судових засідань) з’ясовує особу, що прибула, і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

- відвідувачі, що прибули на відкриті судові засідання – за пред’явленим документом, що посвідчує їх особу;

- інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт в Суді – згідно зі списком, затвердженим керівництвом суду, після пред’явлення документу, що посвідчує їх особу.

Пропуск до Суду відвідувачів, що прибули на засідання та інші заходи (наради, переговори тощо), здійснюється за списками, підписаними керівництвом суду, після пред’явлення документу, що посвідчує їх особу. За відсутності такого документа військовослужбовець підрозділу Національної гвардії України інформує про це керівництво суду, які встановлюють особу та мету візиту відвідувачів і вирішують питання щодо можливості їх подальшого пропуску.   

Пропуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до Суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь ДСА України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 18.11.2015 року № 199 та на підставі дозволу керівництва суду.

 4.4. До приміщення Суду при пред’явленні службового посвідчення пропускаються:

- судді у відставці;

- судді та працівники апарату інших судів;

- працівники прокуратури;

- народні засідателі;

- адвокати;

- працівники СБУ та МВСУ всіх рівнів;

- працівники органу державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- військовослужбовці конвойного підрозділу під час доставки підсудних та проведення навчань;

- службовці та військовослужбовці органу виконання покарань;

- працівники державної виконавчої служби;

- депутати рад України всіх рівнів;

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

- посадові особи секретаріату та особи, залучені Уповноваженим ВРУ на підставі його окремого письмового доручення;

-      працівники засобів масової інформації.

 4.5. Медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної та аварійної служб пропускаються до приміщення Суду в супроводі працівника апарату Суду.

 4.6. У разі аварії, виходу з ладу технічних комунікацій військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України пропускають до приміщення Суду працівників відповідних міських ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду та негайно повідомляють про це керівництво Суду або чергового (командира) підрозділу Національної гвардії України.

 4.7. До приміщення Суду з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами, пропускаються працівники правоохоронних органів, військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України та фельд’єгерської служби під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду у судовому засіданні, пропускаються до приміщення Суду за наявності відповідного процесуального документу і в супроводі судового розпорядника.

 4.8. Отримання копій процесуальних документів, дозволів на побачення з особами, що утримуються під вартою, інформації про рух справ, які знаходяться у провадженні Суду та будь-якої іншої інформації щодо роботи суду, здачі заяв, скарг, у тому числі апеляційних скарг, клопотань, звернень, повідомлень, листів та будь-яких інших документів здійснюється через відповідальних працівників структурних підрозділів Суду, у порядку, визначеному законодавством.   

 4.9. Реєстрація усіх відвідувачів, які пропускаються до приміщення Суду (за винятком суддів, працівників апарату суду, та суддів у відставці), фіксується військовослужбовцями підрозділів Національної гвардії України у відповідному журналі із зазначенням їх прізвища, ініціалів, найменування та реквізиту документу, що посвідчує їх особу, дати, часу та мети прибуття.

У разі пропуску відвідувачів до приміщення Суду без документу, що посвідчує його особу, а також у разі пропуску відвідувача, що прибув до судді або працівника апарату суду у приватних справах, в журналі зазначається прізвище посадової особи Суду, яка дала розпорядження пропустити відвідувача.  

 

 1. Правила поведінки в Суді

 5.1. Працівники апарату Суду зобов’язані дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку Суду, Правил внутрішнього службового розпорядку Суду, ввічливо ставитись до відвідувачів, з метою забезпечення належного режиму роботи підтримувати тишу та вимагати від відвідувачів дотримання громадського порядку і виконання правил поведінки в Суді.

 5.2. Працівники апарату Апеляційного суду зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд та дотримуватися в одязі ділового стилю. Не допускається присутність на робочих місцях у робочий час у спортивному одязі, шортах, майках, топах, коротких спідницях, одязі з прозорих тканин.

 5.3. В приміщенні Суду забороняється курити та розпивати спиртні напої.

 5.4. Військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України здійснюють несення служби в Суді у форменому одязі.

Під час несення служби військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України зобов’язані підтримувати тишу і чистоту, ввічливо ставитись до суддів, працівників апарату суду та відвідувачів.

 5.5. Військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України здійснюють охорону приміщення Суду, забезпечують дотримання відвідувачами громадського порядку та цього Порядку пропуску та правил поведінки.

У своїй діяльності військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України керуються Конституцією України, Законом України «Про Національну гвардію України», іншими Законами України, наказами, розпорядженнями та інструкціями МВС України, іншими нормативними документами керівництва тощо.  

 5.6. Відвідувачам забороняється:

- розмовляти на підвищених тонах та вигукувати, вчиняти сварки між собою та з працівниками апарату суду чи військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії України, у будь-який спосіб перешкоджати їх нормальній роботі;

- висловлювати образи на адресу працівників апарату суду та військовослужбовців підрозділу Національної гвардії України, пошкоджувати будівлю та майно Суду;

- демонструвати плакати та гасла будь-якого змісту;

- вчиняти інші протиправні дії, визначені законодавством.

5.7. Відвідувачі зобов’язані виконувати законні вимоги працівників апарату Суду та військовослужбовців підрозділу Національної гвардії України з питань дотримання громадського порядку та цього Порядку пропуску та правил поведінки, припинення порушення громадського порядку, у тому числі і про залишення будівлі Суду.

 5.8. У разі порушення відвідувачами громадського порядку чи вимог даного Порядку пропуску та правил поведінки військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України зобов’язані невідкладно вжити заходи, передбачені Законом України «Про Національну гвардію України» для відновлення порядку.

 5.9. У залах судових засідань Суду під час розгляду справ відвідувачі, учасники процесу та слухачі, зобов’язані виконувати вимоги головуючого по справі.  

Слухачі зобов’язані підтримувати тишу під час ведення судового процесу, виходити та заходити у залу судових засідань виключно з дозволу головуючого.

Під час розгляду справи слухачам та учасникам процесу забороняється користуватись мобільними телефонами, розмовляти, допускати будь-які вислови на адресу суду(судді) чи учасників процесу, будь-яким іншим чином порушувати порядок у судовому засіданні чи виражати неповагу до суду(судді) або встановлених у суді правил.

 

 1. 6. Відповідальність за порушення

Порядку пропуску та правил поведінки в Суді

 6.1. У випадку порушення відвідувачами Суду цього Порядку пропуску та правил поведінки судді, працівники апарату Суду, що забезпечують встановлений в залах судових засідань порядок, військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України вправі робити відповідні зауваження і застосовувати інші заходи реагування, що передбачені законодавством.

 6.2. Перешкоджання відвідувачами Суду здійсненню правосуддя, прояв неповаги до суду, порушення громадського порядку в Суді, невиконання ними законних розпоряджень головуючого, вимог працівників апарату суду, які забезпечують  встановлений в залах судових засідань порядок,  військовослужбовців підрозділу Національної гвардії України  про припинення дій, що порушують встановлений в Суді  Порядок пропуску та правила поведінки, та вчинення інших протиправних дій тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.