flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ про службову інформацію

 
   

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ  СУД  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

Н А К А З

 

 

13 грудня 2016 року                                                                                          № 30-д      

 

Про затвердження переліку

відомостей, що становлять службову

інформацію

 

 

 

       З метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в Апеляційному суді Львівської області, відповідно до вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації",  частини 4 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інфомації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736 та керуючись положенням статті 29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

                                                                                               

 

                                                    НАКАЗУЮ:

 

1. .Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які  містяться у документах з організації діяльності апеляційного суду Львівської області, яким надається гриф «Для службового користування» (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ голови суду від 08.04.2013 року № 25-Д «Про перелік відомостей, що становлять службову інформацію, яка міститься в документах апеляційного суду Львівської області».

         3. Начальнику відділу кодифікації, статзвітності та узагальнення судової практики Яремі Ю.Б. забезпечити розміщення тексту цього наказу на веб-сайті Апеляційного суду Львівської області.


           4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на керівника апарату Літенець Л.Г.

.

 

Голова апеляційного суду

Львівської області                                                            П.І. Каблак               

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови Апеляційного суду                           

Львівської області

від 13 грудня 2016 року№ 30-д

 

Перелік
відомостей, що становлять службову інформацію, та які  містяться в документах з організації діяльності апеляційного суду Львівської області
 

1.  Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
2.   Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
3.   Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
4.   Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
5.   Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
6.   Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
7.   Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
8.   Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
9.   Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
10.  Відомості про проведення службового розслідування за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці
11.   Відомості, які містяться в документах суду з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження огляду тощо), у т.ч.:
- відомості про особисте життя працівників суду, членів їх родини, сімейний стан, національність, релігійні переконання, стан здоров’я, адреса проживання, дата і місце народження, паспортні дані та інші документи, видані на ім’я особи та інші персональні дані, за якими можна її ідентифікувати;
12.   Відомості, які містяться в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
13.   Відомості, що містяться в звітах за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних»;
14.   Відомості, що містяться в документах з мобілізаційних питань;
15. Журнал обліку зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями.