flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційних стендах забезпечують начальники відділів Суду за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи діловодства Суду  – начальники відділів організаційного забезпечення розгляду кримінальних та цивільних справ, а також щодо інформації, яка міститься в документах, які зберігаються в архіві Суду,  начальник Загального відділу – «Канцелярії» - Матвійчук Анжела Богданівна: тел. (032) 297-51-24;

– про доходи суддів та державних службовців апарату Суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – в.о. начальника відділу управління персоналом - Коднєва Світлана Володимирівна: тел. (032) 297-51-50;

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, – начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - Гринькевич Зоряна Михайлівна: тел. (032) 297-51-51;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду; про відомості з бібліотечного фонду Суду; про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду; наповнення інформацією веб-сайту Суду – начальник відділу кодифікації, статзвітності та узагальнення судової практики - Ярема Юлія Богданівна: тел. (032) 235-90-08;

– про матеріально-технічне забезпечення Суду; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці, охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку – завідувач господарства - Цюпак Михайло Миколайович: тел. (032) 297-51-52;

 про доступ до судових засідань у Суді – начальник відділу служби судових розпорядників - Панчишин Андрій Юрійович: тел. (032) 297-51-61;