flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату

Апеляційного суду Львівської області

Від 12 червня 2012 року № 45-Д

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання

або друк документів,

які надаються запитувачеві інформації

 

 

1.     Ця Інструкція відповідно до статті Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачем інформації Апеляційним судом Львівської області (далі Судом).

 

2.     Структурний підрозділ суду чи його відповідальна особа, який(а) готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою відділ планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах  інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

 

3.     Відділ планово – фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності суду на підставі отриманої службової записки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток1), оформляє рахунок за формою (додаток2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації – протягом двох робочих, передає його до структурного підрозділу суду чи відповідальній особі, який(а) готує інформацію на запит, для надання його запитувачу інформації.

 

4.     Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватись в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740.

 

 

5.     Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток2).

 

6.     Після  надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації, відділ планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності суду повідомляє службовою запискою про даний факт структурний підрозділ суду, чи відповідальну особу, що готує запитувану інформацію із зазначенням дати надходження коштів на рахунок суду.

7.     Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

8.     Відповідь на запит на інформацію обсягом більше 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

 

 

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток2) коштів на реєстраційний рахунок суду, про що відділ планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності суду  повідомляє службовою запискою структурний підрозділ суду чи відповідальну особу, шо готує запитувану інформацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток1

 

Розміри фактичних витрат

 

на копіювання або друк документів

 

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або  друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або  друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремленням, приховуванням тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток2

 

 

Надавач  послуг:                                                    Апеляційний суд Львівської області

Реєстраційний рахунок:                                        № 35216003000620

МФО банку:                                                           825014

Код ЄДРПОУ:                                                        02892356

 

 

Платник:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

РАХУНОК № _____

від _____________ 20 _____ року

 

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн..

Кількість сторінок

од.

Ціна

(без ПДВ),

грн..

 

Копіювання або  друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

Копіювання або  друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремленням, приховуванням тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

Всього до сплати: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(сума прописом)

 

 

 

Голова суду _________________                          Головний бухгалтер _______________

                                 (підпис)                                                                                                                           (підпис)