flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу"

у розрахунковому документі при внесенні коштів на депозитний рахунок суду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

ЗАСТАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) внесення застави відповідно до частини першої статті 182 КПК України – внесення коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів  України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків, під умовою звернення внесених коштів  у доход держави в разі невиконання цих обов’язків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платіжне доручення № ___

від "_____" ___________ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одержано банком

 

 

 

 

 

"____" ___________ 20___ року

Платник

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк платника

ДКС України, м. Київ

 

Код банку

 

 

 

Сума

 

 

 

 

 

820172

 

 

 

34 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримувач

Апеляційний суд Львівської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

02892356

 

 

 

 

 

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37319094018289

 

 

Банк

ДКСУ (Державна казначейська служба України)

 

Код банку

 

 

 

отримувача

 

 

 

 

820172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума (словами)

Тридцять чотири тисячі грн 00 коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

платежу

Застава за (прізвище, ініціали) по справі № ____________, Апеляційний суд Львівської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

Підписи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено банком

 

 

 

 

 

"____" __________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА

від 11 січня 2012 р. N 15

Київ

 Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

 Відповідно до статті 1541 Кримінально-процесуального кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, що додається.
  2. Міністерству фінансів привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                М. АЗАРОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 січня 2012 р. N 15

 

ПОРЯДОК

внесення коштів на спеціальний рахунок

у разі застосування застави як запобіжного заходу

 

  1. Цей Порядок визначає механізм внесення коштів у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок органу, в провадженні якого перебуває кримінальна справа, відкритий в органі Казначейства (далі - депозитний рахунок органу), в разі застосування застави як запобіжного заходу з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано такий захід.
  2. Застава може бути внесена:

 підозрюваним, обвинуваченим, підсудним;

 іншою фізичною чи юридичною особою.

 Забороняється внесення застави юридичними особами державної або комунальної власності або такими, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить державному, комунальному суб'єкту господарювання.

  1. Розмір застави визначається у постанові судді (ухвалі суду) про обрання стосовно підозрюваного, обвинуваченого, підсудного запобіжного заходу у вигляді застави, яка є єдиною підставою для зарахування коштів на депозитний рахунок органу.
  2. Внесення коштів на депозитний рахунок органу здійснюється на підставі платіжного доручення, оформленого підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, іншою фізичною чи юридичною особою, у п'ятиденний строк з дня обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави.
  3. Підтвердженням внесення коштів на депозитний рахунок органу є платіжний документ з відміткою банку про виконання, копія якого надається підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, іншою фізичною чи юридичною особою посадовій особі або органу, в провадженні яких перебуває кримінальна справа.
  4. Застава повертається підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, іншій фізичній чи юридичній особі на підставі вироку суду, крім випадків звернення такої застави на виконання вироку суду в частині майнових стягнень, чи постанови судді (ухвали суду) про закриття справи, у п'ятиденний строк з дня набрання вироком суду законної сили або з дня закінчення строку оскарження постанови судді (ухвали суду).

 У разі відмови фізичної чи юридичної особи, яка є заставодавцем, від узятих на себе зобов'язань до виникнення підстав для звернення застави в дохід держави застава повертається відповідно до постанови судді (ухвали суду) в п'ятиденний строк з дня обрання стосовно особи нового запобіжного заходу.

 Повернення застави здійснюється за заявою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, іншої фізичної чи юридичної особи на зазначений у ній рахунок, відкритий в банку. Повернення застави підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, іншій фізичній особі, що не має рахунків у банку, здійснюється у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв'язку, зазначені у заяві такої особи.

  1. Звернення застави в дохід держави у випадках, передбачених законом, здійснюється у п'ятиденний строк після набрання законної сили постановою судді (ухвалою суду) або обвинувальним вироком.